Mennonite Brethren Church

Winkler,Mb

<==Churches of Manitoba